Δημοσιεύσεις - Συστάσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ- ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ:

2021 Global year about back pain (IASP)

European clinical practice recommendations on opioids for chronic noncancer pain

Opioid epidemic in Europe

Σχολιασμός EFIC για οπιοειδή σε μη καρκινικό πόνο

Νέα οπιοειδή στη φαρέτρα του αναισθησιολόγου: Οξυκωδόνη - Σουφεντανύλη (12/2020)

Αναθεωρημένος ορισμός του πόνου από την IASP

Συνταγογράφηση οπιοειδών μετεγχειρητικά (02/2020)

Magnesium sulfate in pediatric anesthesia: the Super Adjuvant (01/2020)

E- Alert on SIP 2016

Pan European article on Chronic Pain from Prof Hans G. Kress / EFIC

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ευρωπαϊκές συστάσεις κλινικής πρακτικής για τα οπιοειδή στον χρόνιο μη καρκινικό πόνο

Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines

Τελευταία Σύσταση της EMA European Medicines Agency σχετικά με την χρήση ιβουπροφένης και άλλων μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών κατα την πανδημία του COVID-19 (7/04/2020)

Οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με χρόνο πόνο από την ASRA και την ESRA (10/04/2020)

EFIC Task Force for COVID-19 (27/04/2020)

Consensus Guidelines on the Use of Intravenous Ketamine Infusions for Chronic Pain From the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, the American Academy of Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists

Νέες Επικαιροποιημένες Συστάσεις της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας σχετικά με την «Περιοχική αναισθησία και αντιπηκτική αγωγή». (Φεβρουάριος 2016)

 

Επικοινωνία

Επικοινωνείστε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα και πρόβλημα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
Μακρυνίτσας 4 - 6. Αθήνα 115 22

Tηλ: 210 6421700 (Δε-Πέ 5-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448686

Email: info@algologia.gr

Αίτηση Εγγραφής - Συνδρομές

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Ε.Ε.Α.

Συνδρομές: Η τακτοποίηση των οικονομικών σας εκκρεμοτήτων με την Ε.Ε.Α. είναι δυνατή μόνο μέσω των δύο επισήμων λογαριασμών της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας στις Τράπεζες:

EUROBANK IBAN: GR4802600080000310102218133


Σας παρακαλούμε να στείλετε με email, fax ή επιστολή στην Εταιρεία την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας.

Εάν είστε μέλος της Ε.Ε.Α. και έχουν αλλάξει τα στοιχεία σας στείλτε μας ένα σχετικό e-mail