Σταδιακή επαναλειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων

Με γνώμονα την προστασία των πολιτών που προσέρχονται στα Ιατρεία Πόνου ξεκινά η  σταδιακή επαναλειτουργία τους λαμβάνοντας πάντα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες ασθενών. Κατά τη λειτουργία τους θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις προστασίας από τον νέο κορονοϊό οι οποίες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας (υπ’αριθ 455 Εγκύκλιο του υφυπουργού Υγείας με ημερομηνία 29-04-2020), πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

  1. Την ασφαλή χρονική απόσταση που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο ραντεβού, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στον χώρο έξω από το ιατρείο.

  2. Την προσέλευση του ασθενή χωρίς συνοδό, εάν το επιτρέπει η κατάστασή του.

  3. Την αναγκαία διαρρύθμιση του χώρου αναμονής και του χώρου των ίδιων των ιατρείων ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις κοινωνικής απόστασης.

  4. Την χρήση των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας από το υγειονομικό  προσωπικό και τους ασθενείς σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.

  5. Την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του νοσοκομείου.

  6. Σε περίπτωση συνταγογράφησης να εφαρμόζεται, αν είναι δυνατόν, η άυλη συνταγογράφησηΣε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης παρεμβατικών τεχνικών να προηγείται υποχρεωτική διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου των ασθενών για SARS-COV2.

  7. Σε περίπτωση που τα Ιατρεία Πόνου λειτουργούν στον ίδιο χώρο με τα ιατρεία επειγόντων, θα πρέπει τα τακτικά ιατρεία να λειτουργούν τις ημέρες που το νοσοκομείο δεν είναι σε εφημερία.

  8. θα πρέπει τα τακτικά ιατρεία να λειτουργούν τις ημέρες που το νοσοκομείο δεν είναι σε εφημερία.

 

Επικοινωνία

Επικοινωνείστε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα και πρόβλημα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
Μακρυνίτσας 4 - 6. Αθήνα 115 22

Tηλ: 210 6421700 (Δε-Πέ 5-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448686

Email: info@algologia.gr

Αίτηση Εγγραφής - Συνδρομές

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Ε.Ε.Α.

Συνδρομές: Η τακτοποίηση των οικονομικών σας εκκρεμοτήτων με την Ε.Ε.Α. είναι δυνατή μόνο μέσω των δύο επισήμων λογαριασμών της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας στις Τράπεζες:

EUROBANK IBAN: GR4802600080000310102218133


Σας παρακαλούμε να στείλετε με email, fax ή επιστολή στην Εταιρεία την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας.

Εάν είστε μέλος της Ε.Ε.Α. και έχουν αλλάξει τα στοιχεία σας στείλτε μας ένα σχετικό e-mail